dijous, 1 de febrer del 2018

Cultura del manteniment

A Tarragona, si una cosa es trenca, mai es retira, si no que s'arracona.
Rambla Nova. Font del Centenari.